Основні  напрямки  роботи  шкільної  бібліотеки .

 

Бібліотека загальноосвітньої  школи є важливою ланкою забезпечення навчально-виховного процесу в школі, структурним підрозділом навчального закладу, крім того обслуговує  вчителів і батьків учнів. Бібліотека будує свою діяльність за схемою: «бібліотекар – учитель – учень». Комплектування, вибір методів та форм роботи орієнтовані на навчально-виховне, культурне та суспільне життя школи.

    Шкільна бібліотека є фундаментом освіти і самоосвіти,  берегинею людського знання. Завдання бібліотекаря:

  • допомогти учню оволодіти програмовими знаннями та закріпити їх бібліотечними засобами;
  • виховувати  бажання самостійно розширювати обсяг знань;
  • навчити розуміти, користуватися різноманітними джерелами інформації.

Шкільна бібліотека повинна бути інформаційним центром, який би повністю забезпечував навчально-виховний процес і став основою внутрішнього інформаційного комплексу. Бібліотека повинна мати добре організоване інформаційне середовище, яке б відповідало запитам і потребам основної категорії читачів. У ній мають бути  створені всі умови для вільного доступу до пошуку та отриманні інформації будь-якого виду, на всіх носіях: традиційному (паперові носії книг та періодичних видань);  магнітному (аудіо, відеокасети); електронному(електронний каталог, електронна картотека статей);  мультимедійному (довідники, словники, енциклопедії), Інте5рнет. Це основна ціль моєї роботи. Та у будь якому вигляді – традиційному чи електронному – книга повинна виконувати виховну функцію, книга не лише джерело знань, а  й засіб  інтелектуального, соціального та духовному розвитку особистості.

    Основні завдання роботи бібліотеки:

  1. Засобами книги виховувати у школярів інтерес до знань, навчання, розвивати допитливість, активність, самостійність мислення, потреби в читанні.
  2. Вести роботу по профорієнтації, знайомити з досягненнями науково-технічного прогресу.
  3. Пропагувати літературу про шкоду паління, вживання алкоголю, наркотиків, про здоровий спосіб життя.
  4. Пропагувати і рекомендувати літературу про рідний край.
  5. Направляти роботу бібліотеки по народознавству, розвивати цікавість дітей до вивчення культури, історії, традицій, обрядів, побуту українського народу.
  6. Забезпечити навчальний процес навчальною літературою.

 

Проблема над  якою працює шкільна бібліотека: «Виховання морально-досконалої особистості, справжнього патріота України».